Yurt dışı seyahatlerinde karşılaşacağınız aksiliklere karşı kapsamlı teminatlarıyla Seyahat Sigortası güvencesine alıyoruz talebiniz doğrultusunda standart 30.000 euro temınatlı poliçemizin yanı sıra bagaj kaybından sağlık sorunları nedeniyle seyahatin uzamasına kadar geniş kapsamlı taminat içeren premium seyahat sağlık poliçeniz de Ali Zeybek Sigorta Aracılık Hizmetleri tarafından düzenlenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve poliçe düzenletmek için bir telefon uzağınızdayız.

Teminatlar

Tıbbi Tedavi

Sigorta kapsamında bulunan ani hastalık ya da yaralanma durumunda hastane, ameliyat ve tedavi ile doktorun yazdığı ilaç masrafları, 30.000 euro limite kadar sigorta kapsamında. Acil diş tedavisi giderleri 60 euro’ya kadar karşılanır.

Hasta Nakil Hizmetleri

Sigortalı, hastalık ya da yaralanma durumunda ambulans veya refakatçi doktor aracılığıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze ya da bir tıbbi merkezden diğerine nakledilir.* Poliçe kapsamındaki durumlarda, yatarak operasyon gerektiren tedavinin ardından taburcu sürecinde doktor raporuna istinaden ambulans (hava ambulansı dahil**) veya daimi ikametgaha ulaşım giderleri karşılanır.***

 

*Bir tıbbi merkezden diğer tıbbi merkeze nakil, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanır.
 **Hava ambulansı hizmeti, Avrupa dışındaki ülkelere uygulanmaz.
***Nakillerin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekir.

Vefat Nakil Hizmetleri

Sigortalının poliçe kapsamında olan hastalıklar veya yaralanması sonucu vefatı halinde cenazenin defnedilmesi için Türkiye’deki daimî ikamet bölgesine nakli gerçekleştirilir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine teminat kapsamındaki tüm konularla ilgili acil veya gerekli mesajların iletilmesi teminat kapsamındadır.

Kayak

Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri, teminat dahilindedir.

Standart Seyahat Sağlık poliçemizin yanı sıra talebiniz halinde düzenlenebilecek Premium Seyahat Sağlık poliçesi kapsamında yararlanabileceğiniz teminatlar ise şu şekildedir

Premium Seyahat Sigortası ile Neler Güvende?

Sağlık

Yurt dışı seyahatin esnasında sağlık sorunları ya da yaralanma durumunda oluşacak tedavi ve ilaç masrafları güvence altında.

Eşya

Kişisel eşyan, valizin veya pasaportunun çalınması/kaybolması durumunda masraflar, limitler dahilinde sigorta kapsamında.

Bütçe

Yurt dışındayken borç alacağın kimse yoksa acil durumlarda nakit avans avantajı sigortanda. Ayrıca zaruri nedenlerden dolayı havalimanında beklemen durumunda ilk 4 saatten sonraki 12 saat boyunca yapacağın zaruri harcamalar garanti altında.

Teminatlar

Yurt Dışı Tedavi

Poliçe kapsamında bulunan hastalık ve yaralanma durumlarında, gerekli hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile hastanede tedavi esnasında ilgili doktorun yazdığı ilaç masrafları, azami 30.000 euro'ya kadar; acil diş tedavisi ise 60 euro’ya kadar karşılanır.

Taburcu ve Nakil İşlemleri

Yurt dışı seyahatinde yaşadığın yaralanma veya hastalıkların tedavilerinden sonra yurt içine taburcu olma ya da vefat durumunda nakil masrafları sınırsız olarak sigorta kapsamındadır.

Kayak

Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri teminat dahilindedir.

Tıbbi Danışma

Sigortalının karşılaştığı sağlık problemi konusunda uzmanlardan bilgi alabilmesi adına, anlaşmalı tıbbi ekip ve uzmanlarla iletişim kurması sağlanır.

Yurt Dışında Nakit Avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda acil nakit ihtiyacını karşılayabilmek için 1.000 euro limit dahilinde borç olarak nakit avans, teminat dahilindedir.

Overbooking Nedeniyle Gecikme

verbooking (çifte rezervasyon) nedeniyle yapılacak uçuşlarda gecikme olması halinde 500 euro’ya kadar oluşacak masraf, sigorta teminatındadır.

Son Dakika Uçuşun Kaçırılması

Yurt dışına yapılan seyahatlerde mücbir sebepler* nedeniyle uçuşun kaçırılması durumunda, hava yolu firmasına yapılacak ek cezai ödeme tutarı, azami 300 euro’ya kadar sigorta tarafından ödenir.

*Mücbir sebep: Sel, deprem vb. doğal afetler gibi önlenmesi ve sonuçlarından kaçınılması mümkün olmayan durumlardır.

Gecikme Nedeniyle Aktarma Yapılacak Uçuşun Kaçırılması

Tarifeli yurt dışı uçak seferi; teknik problemler, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından açıklanan mücbir sebeplerden* dolayı geç kalırsa ve bilette gösterilen aktarma yapılacak 2. uçakla yolculuğa devam edilmesi mümkün olmazsa orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla sigortalıya 150 euro limite kadar ödeme yapılır.

*Mücbir sebep: Sel, deprem vb. doğal afetler gibi önlenmesi ve sonuçlarından kaçınılması mümkün olmayan durumlardır.

Seyahat İptali

Sağlık sorunları, vefat durumları gibi zorunlu sebeplerle seyahatini iptal etmek durumunda kalan sigortalıya, önceden ödenmiş ve iadesi alınamayan masrafları için 1.000 euro’ya kadar ödeme yapılır.

Kişisel Eşya İkamesi

Poliçe kapsamında yaşanacak kötü durumlar ya da hırsızlık vakaları sonucunda eşyanın kaybolması ve zarar görmesi nedeniyle 100 euro’ya kadar oluşacak masraf, teminat altındadır.

Konaklama Süresinin Uzatılması

Yurt dışında poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanma veya yaralanma durumunda, yurt dışında kalış süresinin uzatılmasının doktor tarafından belirlenmesi ve kararın ilgili doktor tarafından belgelenmesi durumunda, otel veya diğer konaklama masrafları (standart oda+ kahvaltı) sigorta tarafından karşılanır. Ödenecek tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 200 euro'dur.

Pasaport veya Bilet Kaybı

Yurt dışındayken pasaport veya Türkiye'ye dönüş tarifeli uçak biletinin kaybolması durumunda, geçici bir pasaport çıkartmak ya da yeni bir uçak bileti alabilmek için gidilmesi gereken kurumlara ulaşmak için yapılan masraflar, 250 euro limite kadar karşılanır.

Tarifeli Hava Yolu Uçuşlarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde hava yolunun kayıp (belirlenen süre içerisinde bagajın bulunamaması durumunda), zarar ya da çalınma raporunun gösterilmesi şartı ile sigortalıya 200 euro ödeme yapılır.

Bagaj Gecikmesi

Hava yolu seyahatinde yaşanan karışıklık ya da teknik aksaklıklar nedeniyle bagaj teslim süresinin uzaması durumunda, havaalanında beklenilen ilk 4 saatten sonra yapılan zaruri harcamalar, saat başı 40 euro ile ve azami 12 saatte 480 euro ile sınırlı olmak kaydıyla sigorta tarafından teminat altındadır.

Seyahatin Gecikmesi

Grev, lokavt, halk hareketleri, uçak kaçırma, çığ düşmesi, toprak kayması, kötü hava koşulları veya uçaktaki mekanik arızalar nedeni ile havaalanında beklenmesi halinde, ilk 4 saatten sonra yapılan zaruri harcamalar, saat başı 40 euro ile ve azami 12 saatte 480 euro ile sınırlı olmak kaydıyla sigorta tarafından teminat altındadır.

Hukuki Danışma

Sigortalının yurt dışında hukuki olarak kendini savunması gerektiği durumlarda, talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı verilerek kontak kurulması sağlanır.

Genel Bilgi Servisi

Sigortalının seyahati ile ilgili gerekli olabilecek vize, pasaport, seyahat acentesi gibi konularda bilgi almak adına genel bilgi servisi ile iletişim kurulması sağlanır.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine teminat kapsamındaki tüm konularla ilgili acil veya gerekli mesajların istenilen kişi ve kuruma iletilmesini sağlanır.

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları ile mesleki faliyetiniz sırasında da güvendesiniz !

İNCELE
Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası ile işletme ve faaliyet sahalarınızda da güvendesiniz !

İNCELE
Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası ile aracınız her zaman güvende!

İNCELE