Sorumluluk Sigortaları ile mesleki ve ticari faaliyetlerinizi yürütürken olaşabilecek risklere karşı güvence altındasınız. mesleki faaliyet alanınıza göre oluşturabileceğimiz sorumluluk sigortaları için bir telefon uzağınızdayız.

Mesleki faaliyetlerinizi yürütürken İş yeriniz  ve çalışanlarınızın müşterilerinizin başına gelecek kaza ve risklere karşı  Sorumluluk Sigortaları tam güvence ile her zaman yanınızda

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşen sorumluluklar için teminat sağlar.

İşveren mali sorumluluk sigortası bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. Sigorta zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.

 

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile bireylerinin, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar nedeniyle üçüncü şahıslardan tarafından firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

İşletmenin ürettiği malın kusurundan dolayı 3. Şahısların karşılaştığı zarardan ötürü firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk Sigortasıdır. Ek olarak yurtdışından ithal ederek Türkiye’de dağıtıcı olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararlarına da bu üründe güvence verilmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki faaliyetiniz sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar için güvence verir. Teminat verilen mesleğinize ilişkin kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı koruma sağlar.

Hekimler için Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler için Sorumluluk Sigortası, Mimarlık, Avukatlık gibi mesleklerin ortaya çıkabilecek riskleri için sigorta yapılabilmektedir.

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut Sigortası ile eviniz her zaman güvende!

İNCELE
Deprem Sigortası  (DASK)

Deprem Sigortası (DASK)

Deprem Sigortası ile eviniz Deprem ve depremden kaynaklı riskler için her zaman güvende!

İNCELE
Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası ile sizin ve sevdiklerinizi sağlığı her zaman güvende!

İNCELE